Wijkboa

 

wijkboa

De wijkboa

Vanaf 1 september treft u in de wijken Binnenstad-Oost, Helmond-Noord en Dierdonk een wijkboa aan van onze organisatie. De wijkboa is een buitengewoon opsporingsambtenaar, kortweg boa, die specifiek voor en binnen één wijk actief is. Het werken met wijkboa’s is een proef die een jaar duurt. Daarna bekijkt de gemeente Helmond, afhankelijk van de resultaten en ervaringen, of er een vervolg komt.

Wat zijn de taken van de wijkboa?

De wijkboa voert de taken uit die zijn afgesproken binnen het jaarplan van de gemeente Helmond en werkt hierbij nauw en aanvullend samen met buurtbewoners en andere professionals in de wijk. De wijkboa wordt hiermee dus ook het aanspeekpunt voor buurtpreventieprojecten en andere bewoners. Doordat de wijkboa voornamelijk werkzaam is binnen één wijk, leert hij of zij de inwoners kennen en weet de wijkboa daardoor beter wat er leeft in de wijk. De taken van de wijkboa liggen vooral op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Samen met de partners in de wijk wordt bepaald wanneer en waar inzet nodig is. Indien nodig kan de wijkboa hierbij een beroep doen op andere collega´s van Stadswacht Helmond.

De taken van de wijkboa bestaan o.a. uit:

 • controle parkeeroverlast (ook caravans, aanhangwagens, vrachtwagens, autowrakken)
 • controle achterlaten van hondenpoep en aanlijngebod honden
 • controle op verkeersveiligheid (zoals fietsen op het trottoir of in voetgangersgebieden, preventieve snelheidscontroles)
 • controle op het aanbieden van huishoudelijk afval
 • controle op de opslag van afvalstoffen (zoals in voortuinen, plaatsten van containers)
 • fietswrakken en gevonden (achtergelaten) fietsen
 • (illegaal) gebruik gemeentegrond
 • overlast en baldadigheid
 • kleine overtredingen (uitstallingen, helingbestrijding)
 • preventie woninginbraken
 • toezicht bij evenementen

Als de wijkboa’s strafbare feiten constateren, kunnen zij hiervoor bekeuringen uitdelen.

Samenwerken

De wijkboa’s werken nauw samen buurtbewoners en met andere professionals in de wijk. Bijvoorbeeld met de wijkagent, de buurtbeheerder en de opbouwwerker. Zij zijn het aanspeekpunt voor u en voor buurtpreventieprojecten.

Geen wijkagent

De wijkboa is geen wijkagent en gaat ook geen taken van de wijkagent uitvoeren of overnemen. Door een betere samenwerking tussen de wijkagent en de boa, krijgt de wijkagent waarschijnlijk meer ruimte om zich te richten op specifieke politietaken. Er ontstaat daardoor een betere balans tussen de taken die de wijkboa uitvoert en het werk van de politie.

Contact wijkboa

U bereikt de wijkboa’s via Stadswacht Helmond:

telefonisch:     14 0492 of 0492 84 59 70 (laat u bij geen gehoor een voicemailbericht achter)

mail:                stadswacht@Helmond.nl

twitter:             @volgstadswacht

app:                 Meldstadswacht (alleen voor IOS en Android)

U kunt uw klacht ook melden op de website van de gemeente: www.helmond.nl. Uw melding komt dan indien nodig automatisch bij de betreffende wijkboa terecht