Toezicht Parkeren

Stichting Stadswacht Helmond verricht het parkeerbeheer binnen de gemeente Helmond. Er wordt gecontroleerd op de volgende gebieden:

  • Het parkeren bij een betaalautomaat/meter zonder te betalen of bij te laat terug komen.
  • Het parkeren op vergunninghoudersplaatsen zonder vergunning.
  • Het parkeren op locaties waar dit verboden is zoals parkeren waar een parkeerverbod geldt, in groenvoorziening, op het trottoir etc.

Vragen over Gepast Parkeren?

Stichting Stadswacht Helmond zorgt voor een juiste handhaving van het parkeerbeleid. Ook krijgen we ook veel vragen omtrent Gepast Parkeren.

Inhoudelijke informatie over deze manier van betalen voor parkeertijd vindt u op www.parkerenhelmond.nl Of neem telefonisch contact op met Stadsparkeren op 0900 – 1234546