Toezicht Honden

hondZowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters moeten op een prettige manier de openbare ruimte en het groen kunnen gebruiken. Daarom hebben gemeenten een hondenbeleid. Het hondenbeleid zorgt voor voorzieningen, zoals loslaatgebieden en speelplekken. In dit beleid zijn alle regels voor hondenbezitters vastgelegd.

Belangrijkste regels:

1. Identificatieplicht
Elke hond moet in de openbare ruimte –op straat dus- een halsband dragen voorzien van naam en adres van de eigenaar, houder of verzorger. Stichting Stadswacht Helmond controleert hierop.

2. Aanlijnplicht
U bent verplicht uw hond aan te lijnen, met uitzondering van de loslaatterreinen en delen van het buitengebied (die op de hondenkaart staan).

3. Opruimplicht
U bent verplicht hondenpoep direct op te ruimen, behalve op uitlaatstroken of loslaatterreinen,
in gemeentelijke bossen en delen van het buitengebied. Daarom bent u verplicht een zakje mee te nemen als u de hond uitlaat.

4. Verbodsgebieden
U mag met uw hond op een aantal plaatsen niet komen. Deze plaatsen zijn voornamelijk kinderspeelplekken en in het stadscentrum. Zie onderstaande kaart op welke bebording u moet letten.

Controle honden door Stichting Stadswacht Helmond

Wij controleren in opdracht van diverse gemeenten op naleving van de regels die gelden bij het uitlaten van een hond, zoals:

  • het uitlaten van honden in verbodsgebieden
  • het loslaten van honden daar waar dit verboden is
  • het hebben van identificatie
  • het poepen door honden en het niet opruimen van de poep op plaatsen waar dit niet is toegestaan

Stadswachten kunnen waarschuwingen geven of direct bekeuringen uitschrijven aan hondenbezitters die deze regels overtreden.

Waar mag ik mijn hond uitlaten?

Hondenkaart