Toezicht Flora en Fauna

In de diverse wijken en in het buitengebied van de gemeente Helmond wordt gecontroleerd op de naleving van milieu- en flora en fauna wetgeving.

Stichting Stadswacht Helmond controleert op:

  • Dumpen van afvalstoffen
  • Onjuist uitlaten van honden
  • Crossen/rijden met voertuigen waar dit niet is toegestaan
  • Vissen zonder visrecht

Ecozone-Brandevoort