Over ons

Gemeente Helmond werkt aan een stad waar het goed wonen, werken en samenleven is. Stichting Stadswacht Helmond levert hieraan een belangrijke bijdrage.
Het werkgebied van stadswachten is heel breed. Ze zijn benaderbaar en zetten zich in met hart en ziel. Stadswachten hebben daarom een  belangrijk aandeel in het veiligheidsgevoel van bewoners.

Organisatiestructuur
Het stichtingsbestuur van Stichting Stadswacht Helmond wordt gevormd door het college van B&W van Gemeente Helmond. Burgemeester mw. Elly Blanksma-van den Heuvel is voorzitter van Stichting Stadswacht Helmond.

Samenwerking
Stadswachten richten zich op het voorkomen van ongewenst gedrag en als het nodig is, treden ze op. Ze spreken mensen aan op hun gedrag en waar nodig schrijven ze ook boetes uit. Issues die ze niet zelf kunnen verhelpen, worden doorgegeven aan collega’s binnen de gemeente of aan de politie. Op verzoek van de politie letten stadswachten ook op verdachte situaties op straat, zoals gestolen auto’s of vermiste personen. Stadswachten maken zich hard voor wijken met een aangenaam leefklimaat.
Regiogemeenten
Bovendien werkt Stichting Stadswacht Helmond ook samen met andere gemeenten in de regio vanuit handhavingsprogramma’s.

Waar wordt op gelet?
Stichting Stadswacht Helmond verzorgt taken op het gebied van Toezicht & Handhaving. Stadswachten treden op bij overlast, vernieling en vervuiling van de stad. Voorbeelden zijn: het verkeerd aanbieden van afval en oud papier, hondenpoep,  fietswrakken en andere zaken waar inwoners van Helmond last van kunnen hebben.

Overige werkzaamheden
Ook voert Stichting Stadswacht Helmond parkeercontroles uit en handhaven ze bij milieuovertredingen. Daarnaast houden ze in de gaten of horecagelegenheden zich houden aan de geldende wet- en regelgeving en controleren ze bij festivals en evenementen in de regio..
Gevonden voorwerpen
Wie een voorwerp vindt, moet dit zo snel mogelijk teruggeven aan de eigenaar. Als de vinder niet weet wie dat is moet hij het voorwerp aangeven bij de gemeente Helmond. De gemeente Helmond heeft Stichting Stadswacht Helmond aangewezen als organisatie waar gevonden voorwerpen moeten worden ingeleverd. Check hier alle informatie over de gevonden voorwerpen.
Fietsen & bromfietsen
Stichting Stadswacht Helmond heeft als taak om de geparkeerde (brom)fietsen in het centrum te reguleren en de handhaving hiervan te verzorgen. Toezichthouders van Stichting Stadswacht surveilleren in het centrum. Door hun aanwezigheid zullen minder (brom)fietsen gestolen of vernield worden.
 

Over Ons