Klacht

Bent u ontevreden over de wijze waarop de Stichting Stadswacht Helmond of een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de SSH, zich in een bepaalde aangelegenheid jegens u heeft gedragen, dan kunt u daarover een klacht indienen. Voor de behandeling van een klacht geldt de Klachtenregeling stichting Stadswacht Helmond.

Onder een klacht verstaan we iedere uiting (schriftelijk of mondeling) van ontevredenheid met betrekking tot het handelen of juist niet handelen van SSH, of één van onze medewerkers.

Als u een klacht indient, moet u de volgende gegevens verstrekken:

  1. Uw naam en adres;
  2. De dagtekening;
  3. Een omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft;
  4. De datum waarop de gedraging heeft plaatsgevonden;
  5. De reden waarom u ontevreden bent over de gedraging.

 

Tip: Hoe meer informatie u geeft over de klacht, hoe beter wij uw klacht kunnen behandelen. Graag vernemen wij ook het volgende:

  • Naam van de gemeente waar de gedraging plaatsvond
  • Indien bekend de naam van de medewerker waarover u klaagt
  • Emailadres
  • Burgerservicenummer (staat op uw paspoort en rijbewijs)

Indien een klacht direct door de betrokken medewerker van SSH naar tevredenheid van de klager kan worden afgedaan, wordt die niet als een klacht in het kader van onze klachtenregeling behandelt.

Wordt de klacht op grond van de klachtenregeling behandeld en bent u over de afhandeling niet tevreden, dan kunt u bij de Nationale Ombudsman (www.nationaleombudsman.nl) vragen om een onderzoek in te stellen naar de behandeling van de klacht.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Bijlagen

Uw bericht

Door dit formulier te gebruiken gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.