Controle Drank- en Horecawet

Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens in de Drank- en Horecawet verhoogd van zestien naar achttien jaar. Stichting Stadswacht Helmond ziet toe op de naleving van de bepalingen in de Drank- en Horecawet (DHW). Het toezicht en de handhaving richt zich vooral op naleving van de leeftijdsgrenzen maar ook zijn incidentele of reguliere controles van de DHW mogelijk.

Handhaving Drank- en Horecawet
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving. SSH controleert bij horecagelegenheden, slijterijen, supermarkten en sportkantines. Bij overtredingen kunnen wij een boete opleggen. Horecagelegenheden zijn wettelijk verplicht om twee stickers bij de toegangen te plakken met daarop de teksten:

<18 jaar verkopen wij geen alcohol
en
< 25 jaar laat je legitimatie zien

NIX

Voor meer informatie kijk op: