Home

Stadswacht Helmond: Voor veiligheid en orde!

Stichting Stadswacht in Helmond is de eerste schakel in service en veiligheid voor de burger.
U kunt Stadswacht om hulp of advies vragen wanneer dit nodig is.
Wij staan direct in contact met de gemeentelijke organisatie en politie, zodat uw klacht op een correcte en snelle manier verholpen kan worden.
Stichting Stadswacht Helmond levert continu een bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid op stedelijk niveau. Om te voorkomen dat zich problemen voordoen, voeren we regelmatig overleg met bewoners, gemeente en politie.

Veiligheid en orde op straat, dat is waar Stichting Stadswacht Helmond voor staat!

Over Ons

Bijeenkomsten voor nieuw Masterplan Integrale Veiligheid

In de periode van 6 tot en met 29 november 2017 organiseert de gemeente Helmond vier bijeenkomsten om inwoners en ondernemers nauw te betrekken bij het opstellen van een nieuw “Masterplan Integrale Veiligheid 2019-2022”. Deze nota vormt de basis voor het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente voor de periode 2019-2022.

Wie de statistieken bekijkt, ziet: Helmond is de afgelopen jaren een beduidend veiligere stad geworden. Dit is belangrijk, want veiligheid is essentieel om fijn in een stad te kunnen wonen. Maar wat verstaan inwoners en ondernemers onder veiligheid, en waarop zouden zij richting toekomst graag de nadruk willen leggen? Overlast in de wijk, te hard rijden of inbraken, of zijn er andere zaken die burgers en ondernemers belangrijk vinden? De gemeente Helmond wil graag in gesprek om te horen voor welke veiligheidsonderwerpen er meer aandacht zou moeten zijn. En om te bespreken wat inwoners en ondernemers zelf zouden kunnen doen om Helmond veiliger te maken.

In gesprek

Voor deze dialoog wordt in november een viertal bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten kunnen inwoners en ondernemers hun aandachtspunten en gewenste prioriteiten benoemen. Het doel van de gesprekken is dat Helmond nog veiliger wordt. Samen maken we een plan, en samen voeren we dit uit. Omdat we de veiligheid in onze stad alleen met elkaar kunnen vergroten. Bij elke bijeenkomst is een lid van het college van burgemeester en wethouders aanwezig.

Gebiedsindeling en data

Alle bijeenkomsten duren van 19.30 uur tot 21.00 uur en worden gehouden op een centrale plaats in het bedoelde gebied. De stad is hiervoor opgedeeld in de volgende vier gebieden:

  • Gebied West (‘t Hout, Stiphout, Warande, Brandevoort en Helmond West) op maandag 6 november 2017 in De Koning, Mierloseweg 301, Helmond;
  • Gebied Binnenstad (Binnenstad en centrum/ Suytkade) op maandag 13 november 2017 in de Cacaofabriek, Cacaokade 1, Helmond;
  • Gebied Oost (Rijpelberg, Brouwhuis, Helmond Oost, BZOB en Hoogeind) op maandag 27 november 2017 in Zaal Vissers, Peeleik 2, Helmond;
  • Gebied Noord (Helmond Noord en Dierdonk) op woensdag 29 november 2017 in T.O.V. gebouw, Azalealaan 40, Helmond.

Aanmelden

Aanmelden voor 2 november 2017 door een e-mail te sturen naar: veiligheidsplan@helmond.nl

 

Maak het inbrekers niet te makkelijk

‘Avondje weg? Licht aan en deur op slot!’ is deze winter de boodschap. In de ‘donkere maanden’ worden de meeste inbraken gepleegd. Probeer een inbraak in uw woning te voorkomen.

pkvw151008_jongavondjeweg2_a4